Munni Fogars de la Selva For PC Windows and MAC [Download]

How to install the Munni Fogars de la Selva app on Windows PC and MacBook

Download Munni Fogars de la Selva software for PC with the most powerful and reliable Android emulator such as NOX APK player or BlueStacks. All Android emulators can be completed to use Munni Fogars de la Selva on Windows 10, 8, 7, computers and Mac.

  1. Download Emulators for Windows PC from the official pages below to install them.
  2. The best emulators are here: BlueStacks.com; Or as a BigNox.com alternative.
  3. Open the Android emulator and sign in with a Google account.
  4. Munni Fogars de la Selva application available on Play Store. So seek and find it.
  5. Choose the installation option under the Munni Fogars de la Selva logo and enjoy!

Munni Fogars de la Selva FAQ – Features and User Guide

MUNNI és el canal que tenen els ciutadans per comunicar amb el seu Ajuntament de forma gratuïta i fàcil.

MUNNI a sigut creada per apropar el ciutadà als Ajuntaments. Through MUNNI, he created a direct communication channel between cities and public bodies, creating communities that are not transparent and socially related.
Amb MUNNI es manté el ciutadà informat dels més rellevants local events, public ofertes d’ocupació o dels pressupostos del municipi, between altres.
At the same time, es motiva i es allow als ciutadans participar in the management of the assumptions of general interest mitjançant suggeriments and notifications of situations that el ciutadà consideri hagin to corregir.
Per altra banda, amb MUNNI, es proporciona als Ajuntaments un coneixement direct i profund del pensament i les motivacions dels ciutadans.

READ ALSO:  Maze Shadow of Fight for PC, Windows - Mac Download [UPDATED] 🥇

SERVEIS DE MUNNI:
1. MUNNI provides access to the final notícies del seu municipi, consultar informació i la agenda dels propers esdeveniments del seu Ajuntament i d’altres called del municipi, així com rebre important informacions of the Ajuntament com per example, the public offers of ‘ocupació o els pressupostos del municipi.
2. A més, podran consultar els Establiments oberts al municipi, localització al mapa del municipi, fotografies, promocions i ofertes que es realitzen pels mateixos comerços, així com rebre notifications of alerts and promotions.
3. Thanks to MUNNI the usuari, a més, podrà comunicar als municipal agent the incidències del municipi that are observed parents in la neteja, el mobiliari urbà o la via pública, etc., including descripció, fotografies i posició GPS.
The comunicació de qualsevol incidència es transmits to the Ajuntament through MUNNI at which time the atenció of the incidència correspon als serveis municipals competent in this case.
4. Por últim, through MUNNI es permetrà a usuari participar in participatory consultation of forma anònima i senzilla, ràpida i directa.

What’s new on the new version of Munni Fogars de la Selva

MUNNI és el canal que tenen els ciutadans per comunicar-se amb el seu Ajuntament de forma gratuïta i fàcil.

Warning

This application is the property of its developer / inc. We are not an affiliate partner of Munni Fogars de la Selva. All elements of the Munni Fogars de la Selva applications, such as images and trademarks, are the property of the respective owner of Munni Fogars de la Selva.

In addition, we do not use our server to download Munni Fogars de la Selva applications. The download begins from the authorized Munni Fogars de la Selva app website.

READ ALSO:  Samsung Music For PC Download - Windows 10/8/7 & Mac OS

Leave a Comment